Sàn gỗ Căm Xe 600 mm

Kích thước: 15 x 90 x 600mm

Danh mục: